payrollvoordelen.nl

Payroll voordelen

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll voordelen voor werkgevers en werknemers in Nederland.

U bent dus op zoek naar payroll voordelen voor u, uw medewerkers en bedrijf. Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u hieronder daarom allereerst beknopte informatie over de dienstverlening payroll en de voordelen hiervan voor u, uw werknemers en bedrijf.

Meer informatie over payroll voordelen

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen. Of wilt u meer informatie en uitleg over payroll en de voordelen van payroll van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll aan! Graag informeren wij u dan verder over alle overige mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw bedrijf, werknemers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven in Nederland.

Vraag een payrollofferte met alle payroll voordelen aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat zin payroll voordelen?

Bij payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw werknemers. Dit is direct ook het grote verschil tussen payroll en een administratiekantoor of accountant in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers. Met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll

Bij payroll werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) werknemers. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw werknemers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw werknemers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll!

Het payrollbedrijf verzorgt echter bij payroll als juridische werkgever van uw werknemers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen werknemers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar werknemers naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers dagelijks in Nederland werkzaam.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte boordevol informatie over payroll voordelen bij ons aan!!

Waarom payroll?

Er zijn veel voordelen, c.q. redenen, te bedenken. Om van payroll voor uw bedrijf in Nederland gebruik te maken. Het voornaamste voordeel, naast tijdwinst en geld, is het gemak dat payroll met zich meebrengt.

Als ondernemer en/of werkgever in Nederland hoeft u zich met payroll namelijk geen zorgen meer over uw personeelszaken en salarisadministratie te maken. Van arbeidscontracten, arbodienst en loonstroken tot Belastingdienst en ziekte. Alles is de verantwoording van het payrollbedrijf. Zo kunt u zich weer echt met uw werknemers en belangrijkere zaken binnen uw bedrijf bezighouden. In plaats van met regeltjes, wetten en formulieren!

Voor wie is payroll interessant?

In feite is het werken met payroll voor zowel kortlopende als lange termijn projecten voor iedere organisatie, die met werknemers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt en risico’s beperkt. Financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tenslotte geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een geld, kostenbesparingen en voordelen zouden u dat opleveren!

Wat kost payroll?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw werknemer
u eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Deze heeft u zelf ook wanneer u werknemers in dienst heeft. O.a. netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, RIE, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc.

Verschillen met eigen payrollkosten

De grootste verschillen met uw eigen payrollkosten (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een werknemer u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat wij de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw werknemers bij payroll van u overnemen. Bakent u deze risico’s als voordeel met payroll bij ons wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Vaste all-in payrolltarieven

Omdat wij van ‘Payroll Voordelen’ met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid als voordeel al met payroll niet meer.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u als voordeel met payroll sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. U dient dan wel zelf uw eigen medewerkers te werven en selecteren.

Behalve dat payroll interessant is. Wilt u vast ook de specifieke payroll voordelen voor u als werkgever en/of ondernemer en uw werknemers weten. Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Treft u hieronder en hiernaast de belangrijkste payroll voordelen aan.

Payroll voordelen voor werkgevers

Lagere personeelskosten met payroll

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij van 'Payroll Voordelen' uw personeels- en salarisadministratie in Nederland tegen lage payrollkosten uitvoeren. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw werknemers in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in Nederland als voordeel veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms als voordeel wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw werknemers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat het payrollbedrijf slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeert. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter als voordeel zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met payroll

U weet vooraf wat uw personele kosten (payrollkosten) met payroll bij een payrollbedrijf zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw werknemers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van het payrollbedrijf. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van het payrollbedrijf met payroll.

Minder administratie met payroll

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer bij payroll. U kunt dus bij payroll als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche te maken. U heeft immers bij payroll als voordeel geen werknemers meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's met payroll

Uw huidige en/of nieuw geworven werknemers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw werknemers is. U heeft bij payroll namelijk geen werknemers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met payroll

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) werknemers bij payroll meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet meer heeft.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers bij payroll geregeld. U ziet aan uw werknemers wordt door ons van 'Payroll Voordelen' ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer over wat payroll is en voor u, uw werknemers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte boordevol informatie over payroll en payroll voordelen bij ons aan!

Wist u tenslotte dat een ondernemer met personeel gedurende het jaar met wel bijna 20 verschillende instanties, organisaties, bedrijven, adviseurs of leveranciers te maken heeft/krijgt: (a.) softwareleverancier personeels- en salarisadministratiesysteem,(b.) softwareleverancier urenregistratie en/of -verwerkingssysteem, (c.) accountant, (d.) loonadministratiekantoor, (e.) HR-adviseur (op gebied van o.a. CAO en arbeidsvoorwaarden: CAO- en wet- en regelgevingswijzigingen, contractbeheer, beloningsvoorwaarden, Werkkostenregeling, extraterritoriale kostenregeling), (f.) Belastingdienst, (g.) pensioenfonds, (h.) arbodienst, (i.) Anw-hiaatverzekering, (j.) WIA-verzekering, (k.) ziekengeldverzekering, (l.) arbeidsjurist (up to date arbeidsovereenkomsten/juridische bijstand arbeidsconflicten), (m.) leverancier verzuimmanagementpakket, (n.) casemanagers, (o.) mediator, (p.) branchevereniging, (q.) productschap, (r.) bedrijfsvereniging, (s.) opleidingen, (t.) subsidies, (u.) UWV, (v.) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) …. en bij payroll als voordeel maar met 1!

Vraag een payrollofferte met alle payroll voordelen aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Over ons

Wij van ‘Payroll Voordelen’ kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte over payroll bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie en uitleg over o.a. de voordelen van payroll voor u, uw bedrijf en medewerkers in Nederland dan binnen 24 uur van ons!

Payrollbedrijven en payroll voordelen

De volgende payrollbedrijven hebben vanwege de voordelen van payroll gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers in Nederland bij diverse bedrijven in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll. FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll. Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland. Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll. Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services. Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Vraag een payrollofferte met alle payroll voordelen aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

In de beeldvorming is payroll vooral gunstig voor werkgevers. Dit beeld strookt in het geheel niet met de realiteit. Niet zelden zijn werknemers, die met payroll bij een payrollbedrijf worden ondergebracht, voor wat betreft arbeidsvoorwaarden en rechten, vaak beter af in de nieuwe dan in de oude of huidige situatie.

Payroll voordelen voor werknemers

Payrollwerknemersrechten bij payroll

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft een payrollwerknemer per 1 januari 2020 dezelfde rechten, als een werknemer die (nog steeds) bij het bedrijf in dienst is. Een payrollwerknemer heeft namelijk vanuit deze wet recht op alle elementen van de inlenersbeloning (1.): o.a. salarissen, reiskosten, geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen, netto vergoedingen, loonsverhogingen en opbouw van periodieken en vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren. Daarnaast gold voor een payrollwerknemer met de komst van de Wet Werk en zekerheid in 2015, voor wat betreft (2.) ontslag al dezelfde ontslagregels. Ook gelden per 1 januari 2020 alle nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor beide soort werknemers. Belangrijk is wel te weten dat sommige Cao's, zoals b.v. de CAO Schoonmaak, speciale Cao-bepalingen m.b.t. een maximaal aantal payrollwerknemers binnen een bedrijf kennen. Een payrollwerknemer is ook voor (3.) ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid verzekerd bij payroll. Bij ziekte is het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en re-integratie van de zieke payrollwerknemer. Als een payrollwerknemer namelijk tijdens zijn/haar payrollcontract ziek wordt, dient het payrollbedrijf gedurende het payrollcontract en voor maximaal twee jaar minstens 70% van het loon door te betalen (i.i.g. het wettelijk minimumloon (WML)). Als uw CAO echter hogere loondoorbetalingspercentages kent dan heeft een payrollwerknemer hier ook het eerste en tweede jaar recht op. Ook bouwt een payrollwerknemer bij een payrollbedrijf (4.) pensioen op. Voor uw payrollwerknemer bij een payrollbedrijf geldt per 1 januari 2021 v.w.b. pensioen het volgende. Is het voor een payrollbedrijf niet mogelijk om voor uw payrollwerknemer bij de pensioenregeling, die vanuit uw branche of sector (Bpf) geldt, aan te sluiten. Dan dient het payrollbedrijf voor uw payrollwerknemer per 1 januari 2021 over een ‘adequaat’ pensioen (14,5% werkgeverspremie) te beschikken.

24/7 hulp en ondersteuning bij payroll

De payrollwerknemers van uw bedrijf krijgen van het payrollbedrijf uitleg over alles omtrent hun arbeidsvoorwaarden. Het payrollbedrijf kan als voordeel direct alle vragen van uw werknemers over belastingen, uitkeringen en administratieve kwesties deskundig beantwoorden.

Overname arbeidsvoorwaarden en rechten bij payroll

Het payrollbedrijf neemt, zoals reeds eerder is vermeld, alle elementen (arbeidsvoorwaarden) van de inlenersbeloningsregeling van uw CAO over. Uw werknemers behouden als voordeel met payroll hierdoor dus ook gewoon hun rechten voor b.v. vakantiedagen, vakantiegeld (mogelijkheid 2x per jaar te laten uitkeren), opgebouwde dienstjaren en salarissen.

Pensioenregeling bij payroll

Mochten uw werknemers nog geen pensioenregeling hebben. Dan bouwen zij als voordeel bij payroll sowieso bij de pensioenregeling, die vanuit uw branche of sector (Bpf) geldt of de adequaat’ pensioenregeling (14,5% werkgeverspremie) van het payrollbedrijf pensioen op.

Betere ziekte- en re-integratiebegeleiding bij payroll

Mocht een payrollwerknemer ziek worden, dan is de ziekte- en re-integratiebegeleiding bij payrollbedrijven vaak pro-actief (core business). Met als voornaamste doel uw zieke payrollwerknemer zo gezond en snel weer aan het werk te krijgen. Naast een probleemanalyse, plan van aanpak, verzuimbegeleiding 1e en 2e spoortrajecten vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn de verzuimspecialisten bij een payrollbedrijf als voordeel namelijk continu met het herstel van uw payrollwerknemer bezig. De verzuimpercentages bij payrollbedrijven liggen hierdoor dan ook vaak (veel) lager dan het landelijk gemiddelde. Verder verzorgen payrollbedrijven als voordeel vaak gratis trainingen (b.v. tillen/RSI) en doen zij gratis arbeidsdeskundig- en werkplek aanpassingsonderzoek. Waardoor uw werknemers langduriger en gezonder aan het werk blijven. Tenslotte hebben payrollbedrijven vaak een netwerk van medisch specialisten, waardoor zij sneller een second opinion of operatie voor uw zieke payrollwerknemer kunnen regelen.

Stiptheid, zekerheid en correctheid salarisbetalingen

Bij payrollbedrijven zijn de salarisbetalingen altijd correct en op tijd (week, 4-week of maandelijks). Dit komt mede doordat dit hun core business is. Uw werknemers krijgen jaarlijks een uitbetalingsschema, wanneer en op welke dag hun salaris wordt uitbetaald. Door verschil in banken kan het echter soms 1-3 dagen duren, voordat het geld ook daadwerkelijk op haar/zijn bankrekening staat. Daarnaast bouwen payrollwerknemers ook bij payroll gewoon vakantiegeld op. Dit geld hoeven zij als voordeel niet standaard in mei te laten uitkeren. Maar kunnen zij op aangeven van hen maximaal 2x per jaar laten uitkeren.

Baanzekerheid bij payroll

Vaak komt het voor dat een ondernemer en/of werkgever geen arbeidscontract voor bepaalde (maximaal 3 jaar en/of 3 contracten benut) of onbepaalde tijd mag of kan aanbieden (vanwege werkgeversrisico's). Maar dit als voordeel wel via een payrollconstructie kan/mag doen. De werknemer krijgt dan bij het payrollbedrijf een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd en blijft gewoon bij de ondernemer en/of werkgever werken. Hierdoor behoudt het bedrijf als voordeel de kennis en kunde van de werknemer én de werknemer behoudt als voordeel zijn/haar baan en hoeft niet voor een half jaar elders te gaan werken. Een win-win situatie dus met payroll voor beide partijen!

Risico’s gespreid bij payroll

Payrollbedrijven hebben doorgaans klanten (en dus werknemers) in uiteenlopende bedrijfstakken. Hierdoor zijn hun risico's veel meer gespreid. Valt een inlener (lees ondernemer/werkgever) om, dan zijn de werknemers niet direct de dupe. De werknemers hebben bij payroll als voordeel, naast de schaalgrootte van hun nieuwe payrollwerkgever, ook het meeprofiteren van de verplichte herplaatsingstermijn en beëindigingsvergoedingen die voor het payrollbedrijf gelden.

Collectieve ongevallenverzekering bij payroll

De meeste payrollbedrijven hebben als goed werkgever voor hun payrollwerknemers (vaak) een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Hierdoor wordt als voordeel aan (de nabestaanden van) een payrollwerknemer een bedrag uitgekeerd bij overlijden en een bedrag bij blijvende invaliditeit.

Collectiviteitsregeling en kortingen bij payroll

Vaak heeft een payrollbedrijf een collectiviteitsregeling voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheids- etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor haar payrollwerknemers afgesloten. Hierdoor ontvangen uw payrollwerknemers als voordeel collectiviteitskortingen op hun aanvullende en ziektekostenverzekering en overige verzekeringen. Daarnaast krijgen payrollwerknemers bij sommige payrollbedrijven ook als voordeel kortingen op o.a. telefoons, laptops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten.

Betere en persoonlijke P&O afdeling bij payroll

Als laatste gaat de P&O ondersteuning er voor veel werknemers, als zij in dienst bij een payrollbedrijf komen, vaak stukken op vooruit. Gespecialiseerde payrollbedrijven zorgen namelijk o.a. voor een correcter, effectiever en informatiever verloningsproces. Zij kunnen als voordeel uw werknemers daadwerkelijk gratis uitleggen wat er op hun loonstrook staat, wat hun rechten (zie bovenstaand) en arbeidsvoorwaarden uit de CAO/wet zijn. En hoe zaken zoals belastingen, opleidingen, uitkeringen en administratieve kwesties in Nederland voor werknemers zijn geregeld. Voor al deze vragen en meer hebben payrollwerknemers vanaf de eerste dag als voordeel 24/7 één persoonlijk aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf (dus geen helpdesk of onpersoonlijk 0800 nummer) en kunnen zij ook als voordeel te allen tijde via een internetportal hun loonstroken, jaaropgaven, payrollcontract, overzicht (boven-) wettelijke vakantiedagen, collectiviteitskortingen, formulieren (b.v. werkgeversverklaring, zwangerschapsverklaring), lease-, mobiele telefoon- of internetreglement downloaden/inzien of online onkosten declareren.

Kortom bij ons staan uw payrollwerknemers centraal en staan wij 24/7 voor hen klaar. Tevreden werknemers zijn immers onmisbaar voor een werkgever en/of ondernemer in Nederland. Hierdoor zal als voordeel de binding (vaak genoemd nadeel van payroll) en arbeidsrelatie met u als werkgever en/of ondernemer bij payroll alleen maar verbeteren/toenemen! Vraag daarom
nu dan ook snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte vol payroll informatie bij ons aan!

Vraag een payrollofferte met alle payroll voordelen aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier